Bán nhiều Desknot Fujitsu, Hitachi P4 2.8, 512, 40G, LCD 15", K, M, 1,65tr; CPU P4 1.8, 512, 20G, 650. Xem thông tin chi tiết

7.3 Triệu
Bán Laptop Acer Intel 1.73G, R1G
, VGA 224M, DVD, HDD 120G, MH 12' gương, WC 1.3, wifi, SD chạy tốt, pin gần 2h, mới 98%, nhỏ, gọn, nguyên tem bảo hành, 4,2tr.Xem thông tin chi tiết


3.3 Triệu
Bán máy tính Dell Precision Workstation 650
, CPU 2,4Ghzx4, R 2Gb, HDD 80Gb, VGA 64Mb rời, LCD 15" Dell, DVD Rom, K, M, 3,2tr. Xem thông tin chi tiết