CHÍNH CHỦ BÁN CÁC CĂN THUỘC DỰ ÁN CT6 XA LA NHƯ SAU:

1) CT6A căn 2505, dt 94m, căn góc ban công hướng TB,TN, giá gốc 21,42tr. Giá bán: bán giá gốc cộng chênh 30tr bao phí sang tên.
CT6A căn 1822, dt 75,6m, giá gốc 21tr, hướng ban công nhìn ra đường 70. Giá bán: giá gốc + chênh thấp

2) CT6B căn 2504, dt 94m, giá gốc 19,5tr, hướng ĐB. Giá bán: gốc cộng chênh 20tr
3) CT6C căn 2411, dt90m, hướng bc TN, giá gốc 20,5tr. Giá bán: gốc + chênh 40tr bao phí sang tên
CT6C căn 1911, dt 94m, hướng bc TN, giá gốc 20,5tr. Giá bán : gốc + chênh 110tr, bao sang tên

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Mr Đông: 0989 323 383
Yahoo: ledong91272
Gmail: ledong91272@gmail.com

Tags: bán chung cu XALA, ban chung cu ct6

xa la, chung cư CT6 XA LA, BÁN CHUNG CƯ CT6A XALA, bán chung cư CT6B xa la, bán chung cư CT6C xa la, bán chung cư xa la hà đông, chung cư XA LA HÀ ĐÔNG, bán chung cu XALA, ban chung cu ct6 xa la, chung cư CT6 XA LA, BÁN CHUNG CƯ CT6A XALA, bán chung cư CT6B xa la, bán chung cư CT6C xa la, bán chung cư xa la hà đông, chung cư XA LA HÀ ĐÔNG, bán chung cu XALA, ban chung cu ct6 xa la, chung cư CT6 XA LA, BÁN CHUNG CƯ CT6A XALA, bán chung cư CT6B xa la, bán chung cư CT6C xa la, bán chung cư xa la hà đông, chung cư XA LA HÀ ĐÔNG, bán chung cu XALA, ban chung cu ct6 xa la, chung cư CT6 XA LA, BÁN CHUNG CƯ CT6A XALA, bán chung cư CT6B xa la, bán chung cư CT6C xa la, bán chung cư xa la hà đông, chung cư XA LA HÀ ĐÔNG, bán chung cu XALA, ban chung cu ct6 xa la, chung cư CT6 XA LA, BÁN CHUNG CƯ CT6A XALA, bán chung cư CT6B xa la, bán chung cư CT6C xa la, bán chung cư xa la hà đông, chung cư XA LA HÀ ĐÔNG, bán chung cu XALA, ban chung cu ct6 xa la, chung cư CT6 XA LA, BÁN CHUNG CƯ CT6A XALA, bán chung cư CT6B xa la, bán chung cư CT6C xa la, bán chung cư xa la hà đông, chung cư XA LA HÀ ĐÔNG, bán chung cu XALA, ban chung cu ct6 xa la, chung cư CT6 XA LA, BÁN CHUNG CƯ CT6A XALA, bán chung cư CT6B xa la, bán chung cư CT6C xa la, bán chung cư xa la hà đông, chung cư XA LA HÀ ĐÔNG, bán chung cu XALA, ban chung cu ct6 xa la, chung cư CT6 XA LA, BÁN CHUNG CƯ CT6A XALA, bán chung cư CT6B xa la, bán chung cư CT6C xa la, bán chung cư xa la hà đông, chung cư XA LA HÀ ĐÔNG, bán chung cu XALA, ban chung cu ct6 xa la, chung cư CT6 XA LA, BÁN CHUNG CƯ CT6A XALA, bán chung cư CT6B xa la, bán chung cư CT6C xa la, bán chung cư xa la hà đông, chung cư XA LA HÀ ĐÔNG, bán chung cu XALA, ban chung cu ct6 xa la, chung cư CT6 XA LA, BÁN CHUNG CƯ CT6A XALA, bán chung cư CT6B xa la, bán chung cư CT6C xa la, bán chung cư xa la hà đông, chung cư XA LA HÀ ĐÔNG, bán chung cu XALA, ban chung cu ct6 xa la, chung cư CT6 XA LA, BÁN CHUNG CƯ CT6A XALA, bán chung cư CT6B xa la, bán chung cư CT6C xa la, bán chung cư xa la hà đông, chung cư XA LA HÀ ĐÔNG,