Là dân mô giới bất động sản, nhận định đay là thời điểm mua vào tốt, có ít vốn muốn đầu tư vào Kim Chung Di Trạch. Gia chủ nào có hàng xin liên hệ cho mình để giao dịch Duyên 0938.166.626