chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim, chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim, chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim, chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim, chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim, chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim, chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim, chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim,
Chung cư Ciri Đại Kim – chung cứ số 2 Kim Giang

PP nửa tầng 10 và cả tầng 11, gồm 2 loại dt 75 mà 100m
Giá gốc 735$ bao gồm VAT
Giá bán tuef 1010 – 1100$ tùy theo căn
Kí với CĐT

------------------------------------------
Để biết thêm TT về dự án quý khách vui lòng liên hệ:
Mr Minh: 0936.024.969
Ms Hà : 0985.363.486
Thông tin chi tiết


chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim, chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim, chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim, chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim, chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim, chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim, chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim, chung cu ciri dai kim, chung cư ciri đại kim, chung cư ciri đại kim,