Sàn Bất động sản Việt Land hiện đang phân phối lô đất Biệt Thự Việt Hưng - Khu E1 và E1
Biệt Thự Việt Hưng - Khu E

1 C1 - 6 342.55 m2 2 C1 - 8 490.98 m2
3 C2 - 1 379.35 m2 4 E1 - 1 314.5 m2
5 E1 - 2 329.87 m2 6 E1 - 4 329.87 m2
7 E1 - 5 325.37 m2 8 E1 - 6 342.73 m2
9 E1 - 7 347.23 m2 10 E1 - 9 347.23 m2
11 E1 - 10 310.92 m2 12 E2 - 2 316.12 m2
13 E2 - 4 316.12 m2 14 E2 - 5 311.62 m2
15 E2 - 6 328.27 m2 16 E2- 7 332.76 m2

17 E2 - 9 332.76 m2 18 E2 - 10 322.08 m2

Hiện các lô đất được bán với giá 34tr/m2. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ
Mr Huệ : 090 345 8786
Ms Vân : 091 224 542
Mr Tuấn : 097 414 1188