Làm thế nào để trở thành kế toán tổng hợp, kế toán thuế chuyên nghiệp trong các doanh nghiệp xây lắp? Hãy tham dự khoá học "Thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lắp" do CENSTAF đào tạo!

Với phương pháp học mới mẻ, dựa trên sổ sách và các tài liệu phát sinh tại các doanh nghiệp xây lắp, thời gian học tập linh hoạt, đội ngũ giảng viên nhiệt tình và giàu kinh nghiệm, khóa học sẽ giúp các học viên tự tin và chuyên nghiệp trong công việc kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp.Sau khoá học, các học viên sẽ:

- Nắm bắt kiến thức về hoạt động xây lắp (Hợp đồng xây lắp, các bên A-B, đấu thầu, bảo lãnh quyết toán công trình ... trong hoạt động xây lắp và kế toán về hoạt động xây lắp và kế toán về mọi hoạt động tại một DNXL tự thi công và giao thầu phụ ...)


- Hiểu và có kỹ năng tốt từ chi tiết đến tổng hợp về tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp xây lắp một cách hiệu quả nhất (tổ chức công tác kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, TK kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN,...trong DNXL một cách thuần thục)


- Hiểu mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị, biết sử dụng những thông tin kế toán về hoạt động xây lắp để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành một doanh nghiệp xây lắp hiệu quả nhất.

- Biết cách sử dụng tư vấn pháp luật về lĩnh vực xây lắp, tư vấn quản lý kế toán thuế, và các luật có liên quan trong mọi hoạt động của một DNXL.(Học kế toán- Đào tạo kế toán)

Nội dung chi tiết khoá học:
1. Từ buổi 1 - 2 hệ thống lạilý thuyết kế toántrong loại hình DNXL
- Khái quát chung về chế độ, chính sách kế toán và thuế VN hiện nay
- Cập nhật chính sách và chế độ mới nhất trong File “Văn bản pháp luật” gửi cho học viên
- Tổng quan về kế toán (khái niệm, nguyên tắc kế toán, công cụ kế toán…)
- Chứng từ kế toán (khái niệm, tính chất của chứng từ ..)
- Chi phí kế toán, chi phí thuế …
- Đặc điểm hoạt động trong DNXL
- Sơ đồ kế toán tổng quát trong doanh nghiệp XL
- Quy trình quản lý kho trong DNXL
- Kế toán nhập kho NVL, CCDC
- Kế toán xuất kho NVL, CCDC phục vụ thi công (Phương pháp tính giá, Định mức XDCB)
- Kế toán tính toán và bổ chi phí NCTT (các hình thức trả lương, các khoản giảm trừ)
- Kế toán tính toán và phân bổ CP MTC, SXC (CP KH TSCĐ, PB CPTT, Luơng NVPX…)
- Kế toán giá vốn công trình, hạng mục công trình, Đánh giá khối lượng dở dang
- Kế toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN.
- Kế toán các khoản thuế trong DNXL.

2. Từ buổi thứ 3 – 9 hướng dẫn học viên:

- Giới thiệu bộ chứng từ thực tế của DNXL
- Hướng dẫn học viên phân biệt chứng từ kế toán mua vào, bán ra, chi phí…
- Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Excel hoặc thao tác sử dụng phần mềm kế toán
- Quy trình ghi sổ kế toán, cách hạch toán chứng từ trên sổ kế toán..
- Hướng dẫn nhập dữ liệu vào sổ kế toán.
- Hướng dẫn lập các bút toán cuối kỳ
+ Tính lương và các khoản trích theo lương
+ Trích khấu hao TSCĐ
+ Bảng phân bổ chi phí trả trước
+ Tập hợp chi phí NVLTT, CP NCTT, CP MTC, CP SXC
+ Giá vốn công trình, hạng mục công trình
+ Các bút toán kết chuyển
- Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán
- Hướng dẫn các thao tác phím tắt và cách sử dụng công thức trong các bảng biểu.

3. Từ buổi 10 – 15 hướng dẫn học viên

- Hướng dẫn học viên xây dựng và quản lý DMNVL
- Hướng dẫn học viên lập PNK, PXK, lập BCNXT từ PNK, PXK
- Hướng dẫn học viên đối chiếu giữa dự toán, quyết toán với thực tế
- Hướng dẫn học viên lập bảng tính giá thành công trình, hạng mục công trình
- Các thao tác sử dụng trong quá trình lập PNK, PXK và BCNXT.
- Cách lấy dữ liệu PXK vào sổ kế toán, cách đối chiếu giữa sổ kế toán, quyết toán và kho

4. Từ buổi 16 hướng dẫn học viên
:
- Nhập dữ liệu ngân hàng vào sổ kế toán
- Đối chiếu sổ kế toán với công nợ, SPKH

5. Từ buổi 17-25 hướng dẫn học viên

- Hướng dẫn học viên lập BCĐPS tổng hợp, chi tiết tháng, năm.
- Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS
- Hướng dẫn học viên lập BCTC (BCĐKT, KQKD, TM BCTC, LCTT)
- Hướng dẫn học viên lập Tờ khai tự quyết toán thu
- Hướng dẫn chuyển sổ, in ấn sổ sách và quản trị dữ liệu
- Tổng quan về kế toán DN XL, giải đáp vướng mắc trong DNXL.
- Kết thúc khoá học và làm bài Test kiểm tra.
CAMKẾT ĐÀO TẠO THÀNH NGHỀ - HOÀN THÀNH TỚI NGHIỆP VỤ CUỐI CÙNG
HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VĨNH VIỄN VỀ NGHIỆP VỤ THỰC TẾ
CHO HỌC VIÊN THAM DỰ KHÓA HỌC CỦA CENSTAF


Mọi chi tiết về khóa học xin vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn tuyển sinh
để biết thêm thông tin!

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ ( CENSTAF )

Tầng 3, Số 6, Phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa , Hà Nội.
Tel: 04. 3 776 4840 - Fax: 04 22 004 579
Hotline: Nguyễn Thu Thủy – 0976.240.297

V. Các khóa lý thuyết kế toán, thực hành kế toán thuế:


Học kế toán thuế: "Chi phí được trừ - Chi phí không được trừ trong quyết toán thuế"

Học kế toán thuế: "Các rủi ro và sai phạm về hoá đơn GTGT trong quyết toán thuế"

Học kế toán thuế: "Các sai phạm thường gặp trong doanh nghiệp xây lắp năm 2011"

Đào tạo kế toán thuế: "Các rủi ro và sai phạm về hoá đơn GTGT trong quyết toán thuế GTGT và Thuế TNDN năm 2010"

Đào tạo kế toán thuế: "Quản lý thuế - Sai một ly, đi một dặm"

Đào tạo kế toán thuế: "Chi phí hợp lý - Chi phí bất hợp lý: Nghệ thuật xử lý trong quyết toán thuế"

Thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp dịch vụ (Vận tải, du lịch...)

Thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp sản xuất

Thực hành kế toán thuế doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu

Thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp thương mại nội địa

Giới thiệu khóa học "Thực hành kế toán thuế"

[CENTER][B]TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ
-Thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp dịch vụ (Vận tải, du lịch...)
-Thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp sản xuất
-Thực hành kế toán thuế doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu
-Thực hành kế toán thuế trong doanh nghiệp thương mại nội địa
-Giới thiệu khóa học "Thực hành kế toán thuế"