LK Vân Canh HUD LK 35 ra HD 01 tuần đến 10 ngày.
LK 35 hướng Nam, giá gốc 30,629, giá bán hiện tại 46,5tr/1m2, đóng 70%, tháng 10 giao nhà, S = 100m có ô 30 đến ô 33