CC Cland x ã đ àn, S 98,8m2, ĐB, ở lu ôn, gi á 45,5. ch ính ch ủ LH : 0936143435