TRA CỨU ĐIỂM THI CHO KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNGĐơn giản và thuận tiện chỉ với một tin nhắn bạn sẽ có ngay kết quả thi của mình trong kỳ thi Đại học - Cao đẳng

Hãy nhắn tin:

DIEMTHI số-báo-danh gửi 8779

Trong đó:

DIEMTHI : Là mã của dịch vụ tra cứu điểm thi đại học - cao đẳng

số-báo-danh : Là số báo danh của thí sinh bao gồm cả phần chữ và phần số

Ví dụ:

Để tra điểm thi của thí sinh có số báo danh trên phiếu báo thi: BKAA098442.
Bạn nhắn tin với nội dung: DIEMTHI BKAA098442 gửi 8779