GELEXIMCO KHU A - B - C - D


Khu A:

A43 ô 27: diện tích 80m2. Giá 58 tr/m2 bao tên với Geleximco
A33 ô 32: diện tích 120m2. Giá 52 tr/m2 bao tên Geleximco

Khu B:

B5 ô số 30: diện tích 66m2 giá 48 bao tên ký với Geleximco
B28 ô số 14: diện tích 100m2, mặt tiền 5m, đường 13.5m hướng TN. Giá 46 tr/m2 bao sang tên

B37 ô số 4: diện tích 61m2, đường 13.5. Giá 50 tr/m bao sang tên

Khu C:
C53 ô 34: diện tích 120m2. Giá 46 tr/m2 bao tên Gle

C61 ô số 12: diện tích 80m2. Giá 55 tr/m2 bao sang tên

C43 ô số 10: diện tích 80m2. Giá 54 tr/m2 bao sang tên

C38 ô số 14: diện tích 114m2, mặt tiền 6m, đường hướng TB. Giá 50 tr/m2 bao sang tên

C7 ô số 38: diện tích 95m2, đường 13.5m. Giá 56 tr/m2 bao sang tên

Khu D:

D25 ô số 6: diện tích 144m2, MT 6m, đường 13.5m hướng TB. Giá 42 tr/m2 bao sang tên, ký với Gleximco

D9 ô số 23: diện tích 136m2, căn góc, đường 13.5m2. Giá 44 tr/m2 bao sang tên

D14 ô số 8 : diện tích 120m2, mặt tiền 6m. Giá 43 tr/m2 bao sang tên
D10 ô 25: diện tích 120m2, đường 25m. Giá 58 tr/m2 bao sang tên

Hotline: 0984 395 062 - Đào Văn Thực
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HBC LAND
Add: 39 Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài) - Cầu Giấy - Hà Nội.