Cần bán một số suất ngoại giao tòa nhà CT2,khu đô thị Trung Văn
Cần bán một số suất ngoại giao tòa nhà CT2,khu đô thị Trung Văn,chủ đầu tư Viettel – Phục Hưng. Tất cả các suất vào tên với Phục Hưng.,chủ đầu tư Viettel – Phục Hưng. Tất cả các suất vào tên với Phục Hưng.
Tòa A:
Tầng 12: Diện tích = 126.49 m2 , đã đóng 30%, giá gốc: 20 triệu/m2, giá bán: 30 triệu/m2.
Tòa B:
- Tầng 14: Diện tích = 126.49 m2, đã đóng 30%, giá gốc : 20 triệu/m2, giá bán: 30 triệu/m2.
- Tầng 22: Diện tích = 130.07 m2, đã đóng 19.05%, giá gốc: 17 triệu/m2, giá bán : 30 triệu/m2.
- Tầng 24: Diện tích = 130.07 m2, đã đóng 19.05%, giá gốc: 17 triệu/m2, giá bán: 30 triệu/m2.
Ai có nhu cầu xin liên hệ Mr Hùng: 0983.068.412
http://nhadatvang.vn/nha-dat/173931/...a-nha-ct2.html