TONGDAI1090.COM.VN CHUYEN BUON BAN THU MUA GA CHOI,GA TRE, GA DA, GA CON :LH MR DO : DT : 0977 292 318_0937 795 718 : WEBSITE : http://www.tongdai1090.com.vn/index.php { DE TRANH MAT THOI GIAN CUA QUY KHACH , MOI THAC MAC QUY KHACH HANG CO NHU CAU XIN VUI LONG LIEN HE TRUC TIEP QUA MAIL,DT ,WEBSITE : TONGDAI1090 DE NOI CHUYEN THIET VA GAP TRUC TIEP VA LAM VIEC TRUC TIEP { CHUNG TOI TIEP NGUOI THIEN CHI NOI CHUYEN THIET VA THANG , CHUNG TOI O TIEP NHUNG NGUOI NOI CHUYEN PHIEN }