[LEFT][COLOR=#333333][FONT=Tahoma][SIZE=4]Bán Chung Cư Xa La CT4 Hà Đông, Tôi cần bán căn hộ: 53.4m2