XE TẢI NHẸ HYUNDAI
Xe tải HD65 - 2.5 Tấn Xe tải HD72 - 3.5 Tấn Xe tải HD120 - 5 Tấn
XE TẢI NẶNG HYUNDAI
Xe tải HD170 - 8.5 Tấn Xe tải HD250 - 14 Tấn
Xe tải HD310 - 17 Tấn Xe tải HD320 - 19 Tấn
Xe tải Trago 3 chân (11,5 Tấn – 14,5 Tấn)
Xe tải GOLD 3 chân (11,5 Tấn – 14,5 Tấn)
Xe tải GOLD 5 chân (25 Tấn)
Xe tải Trago 5 chân (25 Tấn)
XE KHÁCH HYUNDAI
SPACE 47 chỗ (Thấn ngắn)
Hi-SPACE 47 chỗ (Thân dài)
Hi-Class AERO QUEEN 29 Ghế Nằm
Hi-Class 47 chỗUNIVERSE LUXURY 47 chỗ
UNIVERSE NOBLE 29 Ghế Nằm
XE CHUYÊN DỤNG HYUNDAI
Xe đông lạnh HD65 - 2,5 Tấn
Xe đông lạnh HD72 - 3,5 Tấn
Xe đông lạnh HD120 - 5 Tấn
Xe Ben HD270 (THÙNG 10M3)
Xe Ben HD270 (THÙNG 15M3)
Xe Bồn chở nhiên liệu HD260
Xe Bồn chở nhiên liệu HD310
Xe Trộn Bêtông HD270 (7M3)
XE DU LỊCH HYUNDAI
Santafe (7 chỗ)
XE ĐẦU KÉO
Xe đầu kéo HD700
Xe đầu kéo HD1000
Xe đầu kéo GOLD 440ps
Xe đầu kéo Trago 440ps, 460ps
XE TẢI, BEN DAEWOO
Xe Ben 15 Tấn
Xe tải 5 Tấn
Xe tải 8 Tấn
Xe tải 14 Tấn
Liên Hệ:
HYUNDAI SAIGON RITA
4/4 Xa Lộ Hà Nội, F Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
ĐT: 08-35493632 FAX: 08-37246216
Hotline: 0908 936 932
http://hyundaisaigon.com.vn/