(Lộc 0908.404.559) Bán Đất Nền Dự án THẾ KỶ 21 Quận 2 THẠNH MỸ LỢI-SỔ ĐỎ

- Lô A1-17 :8x20m, Hướng ĐB, Lộ giới 12m, Giá 34tr/m2
- Lô A1-3 :10x20m, Hướng TB, Lộ giới 12m, Giá 49tr/m2 (View Sông Giồng)
- Lô B1-5 :8x20m, Hướng ĐB, Lộ giới 12m, Giá 36,5tr/m2
- Lô B2-28 :7.5x20.5m, Hướng TN, Lộ giới 12m, Giá 36tr/m2
- Lô D2-6 :9x21.5m, Hướng ĐB, Lộ giới 12m, Giá 40tr/m2
- Lô F2-11 :5x20.5m, Hướng TN, Lộ giới 12m, Giá 34tr/m2
- Lô G1-47 :5x22m, Hướng TN, Lộ giới 12m, Giá 37tr/m2
- Lô G2-11 :5x22m, Hướng ĐB, Lộ giới 40m, Giá 66tr/m2 (Trục đường Trung Tâm 40m)
- Lô G2-44 :5x22m, Hướng TN, Lộ giới 12m, Giá 46.5tr/m2

(CHUYÊN NHẬN KỶ GỬI BÁN NHANH DỰ ÁN THẾ KỶ 21 QUẬN 2)
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Lộc 0908.404.559