(Thủy 0908.082.369) Bán Đất Nền Dự án Khu 1 Quận 2 Thạnh Mỹ Lợi

- Lô I18 :10x20m, Hướng TB, Lộ giới 12m, Giá 26tr/m2
- Lô A17 : 5x24m,TB-12m-27tr/m2; Lô A22: 5x20m,TB-12m-27,5tr/m2
- Lô AB10. AB16:5x22m, Hướng ĐN/TB, Lộ giới 40/12m, Giá 36,5tr/m2 (2 MT đường, MT đường Thạnh Mỹ Bắc)
- Lô AC1 :10x20m, Hướng ĐN/TN, Lộ giới 14/12m, Giá 42,5tr/m2 (GÓC 2 MT)
- Lô AC3 :5x22m, Hướng ĐN/TB, Lộ giới 40/12m, Giá 40tr/m2 (2 MT đường, MT đường Thạnh Mỹ Bắc)
- Lô E34 :5,7x17,5m, Hướng ĐN, Lộ giới 14m, Giá 29,5tr/m2
- Lô F4 :5x20m, Hướng TN, Lộ giới 14m, Giá 28,5tr/m2
- Lô H18 :5,7x17,5m, Hướng TB, Lộ giới 14m, Giá 29,2tr/m2
- Lô J12 :8x17m, ĐN-12m-29,5tr/m2;Lô J1: TN/TB-12/12m-32tr/m2 (GÓC)
- Lô M36 :8x18m, Hướng ĐN/TB, Lộ giới 40/12m, Giá 41tr/m2 (2 MẶT TIỀN, ĐƯỜNG 40M)
- Lô T47 :4,5x22,5m, Hướng TN, Lộ giới 12m, Giá 28tr/m2
- Lô V35 :8x28m, Hướng TB, Lộ giới 14m, Giá 28tr/m2


(CHUYÊN NHẬN KÝ GỬI BÁN NHANH ĐẤT DỰ ÁN KHU 1 THẠNH MỸ LỢI QUẬN 2)
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Thủy 0908.082.369