(Lộc 0908.404.559) Bán Đất Dự Án HUY HOÀNG Quận 2 THẠNH MỸ LỢI

- Lô G16: 8x20m, Hướng TB, Lộ giới 12m, Giá 32tr/m2
- Lô A35: 8x20m, Hướng ĐN, Lộ giới 12m, Giá 41tr/m2
- Lô A6 : 8x20m, Hướng TN, Lộ giới 12m, Giá 39.5tr/m2
- Lô A41: 8x20m, Hướng ĐN, Lộ giới 12m, Giá 32.5tr/m2
- Lô B50: 8x20m,TN-12m-39tr/m2; Lô B65: TB-12m-35.5tr/m2
- Lô E59: 5x20m,TB-12m-34.5tr/m2; Lô E90: 5x24m-ĐB-60m-64tr/m2(MT Tỉnh lộ 25B)
- Lô F122: 5x22m, ĐB-60m-60tr/m2 (MT Tỉnh lộ 25B)
- Lô I21 : 8x20m, Hướng ĐN-ĐB, Lộ giới 20m, Giá 72tr/m2 (GÓC)
- Lô J2 : 16x20m,ĐB-12m-43tr/m2; Lô J41: ĐN-20m-52tr/m2
- Lô M23: 8x20m, TN-12m 45tr/m2; Lô M27:ĐB+TB-30m-83tr/m2 (GÓC)
- Lô N22 : 14x20m,ĐB-20m-42tr/m2
- Lô O15 : 8x20m,TB-12m-44tr/m2
- Lô Q32 : 15x18m, Hướng N, Lộ giới 16m, Giá 49tr/m2
- Lô R13 : 8x20m, Hướng ĐB, Lộ giới 20m, Giá 61tr/m2
- Lô S71 : 10x20m, ĐB-TB-12m-47tr/m2; Lô S73: TB-12m-42tr/m2

(CHUYÊN NHẬN KÝ GỬI BÁN NHANH ĐẤT DỰ ÁN HUY HOÀNG QUẬN 2)
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Lộc 0908.404.559