(Thủy 0908.082.369) - Bán Đất Nền Dự án AN PHÚ AN KHÁNH QUẬN 2 APAK

-Lô A665 : 5x20m, Hướng ĐN, Lộ giới 12m, Giá 53tr/m2
-Lô A24 : 7.5x20m, Hướng TB, Lộ giới 18m, Giá 69tr/m2 (MT Đường Song Hành)
-Lô A80 : 7.5x20m, Hướng ĐN, Lộ giới 18m, Giá 55tr/m2
-Lô A241 : 10x20m, Hướng ĐN, Lộ giới 12m, Giá 39tr/m2
-Lô B472 : 5x23m, Hướng ĐN, Lộ giới 12m, Giá 41.5tr/m2
-Lô B602 : 5x20m, Hướng ĐN, Lộ giới 30m, Giá 66tr/m2 (đ/diện TTTM, đường 31m)
-Lô C26 : 4x20m, Hướng TB, Lộ giới 31m, Giá 41.5tr/m2 (đường lớn 31m)
-Lô C69 : 4x20m-TB-12m-43tr/m2; Lô C98: 4x20m-ĐN-12m-43tr/m2
-Lô C93A : 4x20m-ĐN-12m-42tr/m2; Lô C93B: 4x20m-ĐN-12m-43tr/m2
-Lô C1218 : 4x20m, Hướng ĐN, Lộ giới 12m, Giá 43tr/m2
-Lô C1622 : 4x20m, Hướng TN, Lộ giới 18m, Giá 50.5tr/m2
-Lô C355 : 5x20m, Hướng ĐN, Lộ giới 14m, Giá 45tr/m2 (đ/diện công viên)
-Lô C800 : 6x16m-ĐB-12m-42tr/m2; Lô C671: 6x20m-ĐB-12m-42tr/m2
-Lô C490 : 8x16m, Hướng ĐN, Lộ giới 12m, Giá 38tr/m2
-Lô C1304 : 10x20m, Hướng ĐN, Lộ giới 14m, Giá 48tr/m2
-Lô C1376 : 10x20m, Hướng ĐN/ĐB, Lộ giới 31m, Giá 54.5tr/m2(GÓC, đường 31m)
-Lô C778; C781 : 20x20m, Hướng ĐN, Lộ giới 18m, Giá 56tr/m2 (2 MT, đối diện hồ sinh thái)

(CHUYÊN NHẬN KÝ GỬI BÁN NHANH ĐẤT DỰ ÁN BẮC RẠCH CHIẾC QUẬN 9)
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Thanh Thủy 0908.082.369