Viện đào tạo Quốc tế NTT (NIIE) thông báo tuyển sinh[/u][/b]

Tuyển sinh các ngành:

 1. Tài chính kế toán (Accounting and Finance) Liên kết với FTMS Singapore.
 2. Quản trị kinh doanh (Business Administration) Liên kết với Chisholm Australia.
 3. Quản trị khách sạn (Hospitality Management) Liên kết với Edexcel England.
Thông Tin Chi Tiết Các Ngành Tuyển Sinh

I. Ngành tài chính kế toán
 • Theo chương trình đào tạo do FTMS Singapore cung cấp và được phân cấp thành từng giai đoạn với lợi thế là kết thúc mỗi giai đoạn, sinh viên được cấp bằng cụ thể.
 • Sau khi tốt nghiệp Higher Diploma sinh viên được nhận trực tiếp vào năm cuối của Đại học Anglia Ruskin (Anh quốc) học tại Anh hoăc FTMS Singapore/Malaysia.
II. Ngành quản trị kinh doanh
 • Để học chương trình Diploma Quản trị kinh doanh, sinh viên sẽ phải hoàn tất Chương trình kiến thức nền tảng gồm Chương trình tiếng Anh và Các môn cơ sở theo yêu cầu .
 • Chương trình Diploma Quản trị kinh doanh yêu cầu trình độ tiếng Anh đầu vào 5.0 IELTS hoặc tương đương và phải hoàn tất các môn cơ sở (Foundation Studies)
 • Sau khi tốt nghiệp sinh viên học tiếp 1,5 – 2 năm để lấy bằng Đại học ở Úc (Charles Sturt University, Victoria University, Central Queensland University, Wollongong University, Southbank Institute, Monash University, UniSA…), Anh (Newcastle University, Sunderland University, Bradford College…) và các nước khác như Singapore, Malaysia…
III. Ngành Quản trị khách sạn
 • Giáo trình do tổ chức Edexcel (Anh quốc ) cung cấp do giảng viên quốc tế giảng dạy.
 • Liên thông trực tiếp lên Đại học Gloucestershire(Anh Quốc) ngay tại trường Nguyễn Tất Thành hay các nước Anh, Mỹ, Úc…
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể nộp đơn trở thành hội viên chuyên nghiệp của tổ chức The Hotel, Catering & International Management Association của Anh.Chi tiết các chương trình đào tạo tham khảo tại Website: http://www.niie.edu.vn