Bạn là Sinh viên cần phải thuyết trình bài tập nhóm?
Bạn sắp sửa bảo vệ luận văn/ đồ án tốt nghiệp?
Bạn thường xuyên phải thuyết trình trước đông người?
Bạn cảm thấy khó khăn khi phải nói trước đám đông, hoặc không biết sắp xếp nội dung trình bày như thế nào cho gãy gọn, và làm sao để thu hút người nghe.
Bạn có muốn mỗi khi bạn thuyết trình, không có lấy một lời chê trách?
Bạn có muốn mỗi khi bạn thuyết trình, tất cả thính giá đều chăm chú lắng nghe?
Hãy liên hệ với tôi: 0974.88.11.33 ( C. Hà Anh );
Tôi có chuyên môn sư phạm, và kỹ năng thuyết trình và diễn thuyết thành thạo, đảm bảo có thể kèm cặp và đào tạo các bạn thành thạo về kỹ năng thuyết trình trước đám đông.
Cách thức học: Học viên đăng ký
- Học theo lớp: 320k/tháng ( 4-6 học viên/lớp ). Ghép lớp.
- Học cá nhân ( kèm cặp trực tiếp đối với những học viên có yêu cầu)