CÔNG TY CP Ô TÔ VINAXUKI

Phòng Đại Diện: 1283 Đường Giải Phóng – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội
Email: vte@viettrungauto.com Website : viettrungauto.com
­­­­­­­­…………………………………….oo00000 0oo………………………………….
Bán xe ô tô Vinaxuki, Trung tâm ô tô Vinaxuki. Giá tốt nhất Miền Bắc!!!!!
- Chất lượng tiên phong
- Dịch vụ hoàn hảo
- Giá cả hợp lý
Khuyến mãi từ 01/01/2010: “ Giảm giá 2%
-> 4% hoặc giảm 100% thuế trước bạ trên tất cả các chủng loại xe của VINAXUKI”.


Chi tiết liên hệ : Phòng kinh Doanh

NGUYỄN VĂN THÁI : 0976 528 124
CLICK : XEM THÔNG SỐ CHI TIẾT TỪNG LOẠI XE

XE TẢI EURO II, EURO III
TT Loại xe Giá mới (đã bao gồm 10%VAT)
xe tải 5 tạ - 650kg 111.500.000
Xe tải 1 tấn - 990kg 149.900.000
Xe tải 1,25 tấ - 1240kg 167.000.000
Xe tải 1,5 tấn - 1490T 179.000.000
Xe tải 2 tấn - 1980kg 205.400.000
Xe tải 3450T - 3450kg 227.000.000
Xe tải 1044TL - 1995kg 224.500.000
Xe tải 1047 TL - 2500kg 234.000.000
Xe tải 2500TL - 2500kg 213.000.000
Xe tải 3490TL - 3490kg 255.000.000
Xe tải 3,5 tấn - 3500kg 289.000.000
Xe tải 4 tấn - 4000kg 313.000.000
Xê tải 5,5 tấn - 5500kg 325.000.000
Xê tải 6 tấn - 6000kg 354.000.000
Xê tải 6,5 tấn - 6500kg 395.000.000
Xê tải 7,5 tấn - 7500kg 389.000.000
Xê tải 8,5 tấn - 8500kg 460.000.000
Xê tải 7 tấn 4x4 - 7000kg 420.000.000
XE BEN EURO II, EUROIII
TT Loại xe Giá mới (đã bao gồm 10%VAT)
Xe tải tự đổ 1011TD - 550kg 122.500.000
Xe tải tự đổ 1200BA - 1200kg 130.000.000
Xe tải tự đổ 1250BA - 1250kg 128.000.000
Xe tải tự đổ 1990BA - 1990kg 176.400.000
Xe tải tự đổ 2500BA 4x4 - 2500kg 236.000.000
Xe tải tự đổ 2500BA - 2500kg 198.450.000
Xe tải tự đổ 2500BK - 2500kg
Xe tải tự đổ 2700BA - 2700kg 270.900.000
Xe tải tự đổ 3250BA - 3250kg 292.950.000
Xe tải tự đổ 3490BA - 3490kg 294.000.000
Xe tải tự đổ 3490BA 4x4 - 3490kg 339.000.000
Xe tải tự đổ 5000BA - 5000kg 337.050.000
Xe tải tự đổ 6000BA 4x4 - 6000kg 412.950.000
Xe tải tự đổ 6000BA - 6000kg 365.400.000
Xe tải tự đổ 6500BA - 6500kg 377.300.000
Xe tải tự đổ 7000BA - 7000kg 418.950.000
Xe bán tải pickup650x - 05 chổ 296.000.000XE TẢI HẠNG NẶNG:
Xe bán tải pickup650x - 05 chổ 296.000.000
XE TẢI NẶNG VINAXUKI
Xe tải XK7TL1 - 25 Tấn 607.670.000
Xe tải XK10TL1 - 20 Tấn 613.880.000
Xe tải XK13TL1 - 23 Tấn 655.000.000
Xe Tải XK10TD3 - 31 Tấn 999.100.000
Xe Tải - 11 Tấn 493.370.000
XE BEN - ĐÔNG PHONG
Xe ben XK10TD3 - 23 Tấn 736.450.00
Xe ben XK10TD3 - 31 Tấn 1.058.840.000
Xe ben XK7TD1 - 17 Tấn 653.020.000
Xe ben XK10TD1 - 20 Tấn 636.540.000
Xe ben XK10TD2 - 25 Tấn 864.320.000

…………………………….o00o………… ………………………

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Website</I>: viettrungauto.com
PKD: Nguyễn Văn Thái : 0976 528 124

CÔNG TY CP Ô TÔ VINAXUKI
Phòng Đại Diện : 1283 Đường Giải Phóng – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội</I>