Cần mua chung cư Xala 100m2 ở ngay hoặc sắp bàn giao (cá nhân nhu cầu thực sự ). Giá thỏa thuận theo tòa nhà và diện tích căn hộ. LH 0976190577


Tags : Chung cu xala, khu do thi xala, du an xala, xala ha dong, xala Ct1, xala Ct2, xala Ct3, xala Ct4, xala Ct5, xala Ct6a, xala Ct6b, xala CT6c,chung cư xala, khu đô thị mới xala, dự án xala, xala hà đông thanh xuân,Chung cu xala, khu do thi xala, du an xala, xala ha dong, xala Ct1, xala Ct2, xala Ct3, xala Ct4, xala Ct5, xala Ct6a, xala Ct6b, xala CT6c, chung cư xala, khu đô thị mới xala, dự án xala, xala hà đông thanh xuân
[IMG]file:///C:/Users/Vitcoi/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]