Chung cư giãn dân phố cổ, gian danViệt Hưng, chọn căn !