Hiện em đang có khách hàng muốn chuyển nhượng cả dự án Trung tâm dậy nghề lái xe cơ giới

đường bộ tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn. Dự án đã có đầy đủ giấy tờ, Giấy phép xây dựng, bản

đồ quy hoach chi tiết, đất 50 năm, có thể chuyển đổi được mô hình kinh doanh, chủ đầu tư sẽ hỗ

trợ làm giấy tờ chuyển đổi.
Mọi chi tiết xin liên hệ Ms Vân Anh : 0912.244.542