CÔNG TY NGUYÊN ĐAN - Nhà phân phối Dầu Nhớt AP Saigon Petro

Address : 48 Đào Sư Tích, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Mobile : 090 8122 303

Email : diem.thai.do@nguyendan.com.vn


NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC DẦU NHỚT AP SAIGON PETRO JSC


LỜI TRI ÂN ĐẾN TẤT CẢ KHÁCH HÀNG : Công ty Nguyên Đan chân thành cám ơn tất cả các khách hàng đã quan tâm và ủng hộ dòng sản phẩm dầu nhờn AP Saigon Petro mà Công ty Nguyên Đan đang là nhà phân phối chính thức.

MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY NGUYÊN ĐAN: Đem đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng cao với giá thành tốt nhất cùng với các dịch vụ hỗ trợ khác sao cho khách hàng luôn cảm thấy an tâm và hài lòng.

GIÁ CẢ VÀ THÔNG TIN SẢN PHẨM : Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi : Công ty Nguyên Đan để có thể những tư vấn tốt nhất cho dòng sản phẩm dầu nhớt dùng trong các thiết bị của quý khách hàng.Trân trọng

ĐỖ THỊ THÁI DIỄM

Giám đốc : Công ty Nguyên Đan

Tel : 0908122303


DANH SÁCH SẢN PHẨM DẦU NHỚT AP SAIGON PETROSTT Tên thành phẩm Đơn vị tính
Dầu nhớt động cơ
1 SP Centur SC/CC 40 Phuy 200 lít
2 SP Centur SD/CC 50 Phuy 200 lít
3 SP Centur CD 15W40 Phuy 200 lít
4 SP Centur CD 20W50 Phuy 200 lít
5 SP Centur CD/SF 15W40 Phuy 200 lít
6 SP Centur CD/SF 20W50 Phuy 200 lít
7 SP Centur super turbo CF-4/SG 15W40 Phuy 200 lít
8 SP Centur super turbo CF-4/SG 20W50 Phuy 200 lít
9 SP Marino CF 20W40 Phuy 200 lít
10 SP Marino CF 20W50 Phuy 200 lít
11 SP Centur SC/CC 40 Can 18 lít
12 SP Centur SC/CC 40 Can 25 lít
13 SP Centur SD/CC 50 Can 18 lít
14 SP Centur SD/CC 50 Can 25 lít
15 SP Centur CD 15W40 Can 18 lít
16 SP Centur CD 15W40 Can 25 lít
17 SP Centur CD 20W50 Can 18 lít
18 SP Centur CD 20W50 Can 25 lít
19 SP Centur CD/SF 15W40 Can 18 lít
20 SP Centur CD/SF 15W40 Can 25 lít
21 SP Centur CD/SF 20W50 Can 18 lít
22 SP Centur CD/SF 20W50 Can 25 lít
23 SP Centur super turbo CF-4/SG 15W40 Can 18 lít
24 SP Centur super turbo CF-4/SG 20W50 Can 18 lít
25 SP Marino CF 20W40 Can 18 lít
26 SP Marino CF 20W50 Can 18 lít
27 AP Lube 6666 CD/SF 15W40 Phuy 200 lít
28 AP Lube 6666 CD/SF 20W50 Phuy 200 lít
29 AP Lube S2 SD/CC 15W40 Phuy 200 lít
30 AP Lube S2 SD/CC 20W50 Phuy 200 lít
31 AP Super Diesel Lube CF 15W40 Phuy 200 lít
32 AP Super Diesel Lube CF 20W50 Phuy 200 lít
33 AP Lube 6666 CD/SF 15W40 Xô 18 lít
34 AP Lube 6666 CD/SF 20W50 Xô 18 lít
Dầu nhớt thủy lực
35 SP Hydraulic VG 32 Phuy 200 lít
36 SP Hydraulic VG 46 Phuy 200 lít
37 SP Hydraulic VG 68 Phuy 200 lít
38 SP Hydraulic AW 32 Phuy 200 lít
39 SP Hydraulic AW 46 Phuy 200 lít
40 SP Hydraulic AW 68 Phuy 200 lít
41 SP Hydraulic VG 32 Can 18 lít
42 SP Hydraulic VG 46 Can 18 lít
43 SP Hydraulic VG 68 Can 18 lít
44 AP Hercules AW 32 Phuy 200 lít
45 AP Hercules AW 46 Phuy 200 lít
46 AP Hercules AW 68 Phuy 200 lít
47 AP Hercules AW 100 Phuy 200 lít
48 AP Hercules Premium AW 32 Phuy 200 lít
49 AP Hercules Premium AW 46 Phuy 200 lít
50 AP Hercules Premium AW 68 Phuy 200 lít
Dầu hộp số - bánh răng công nghiệp
51 SP Gear Oil GL-1 SAE 90 Phuy 200 lít
52 SP Gear Oil GL-1 SAE 140 Phuy 200 lít
53 SP Gear Oil GL-4 SAE 90 Phuy 200 lít
54 SP Gear Oil GL-4 SAE 140 Phuy 200 lít
55 SP Gear Oil GL-5 SAE 90 Phuy 200 lít
56 SP Gear Oil GL-5 SAE 140 Phuy 200 lít
57 SP Gear Oil GL-5 SAE 80W90 Phuy 200 lít
58 SP Gear Oil GL-5 SAE 85W140 Phuy 200 lít
59 SP Gear Oil EP 220 Phuy 200 lít
60 SP Gear Oil GL-1 SAE 90 Can 18 lít
61 SP Gear Oil GL-1 SAE 140 Phuy 200 lít

Dầu khe trượt
62 AP THERMOFLOW N32 Phuy 200 lít
63 AP THERMOFLOW N46 Phuy 200 lít

Dầu khe trựot
63 AP WAY LUBE VG 32 Phuy 200 lít
64 AP WAY LUBE VG 46 Phuy 200 lít
65 AP WAY LUBE VG 68 Phuy 200 lít
66 AP WAY LUBE VG 100 Phuy 200 lít
67 AP WAY LUBE VG 220 Phuy 200 lít
Dầu nhớt lạnh
68 AP Frig 46 Xô 18 lít
69 AP Frig 46 Phuy 200 lít
70 AP Frig 68 Xô 18 lít
71 AP Frig 68 Phuy 200 lít
Mỡ bôi trơn
72 AP Lithium complex no.2 Xô 15 lít
73 AP Lithium complex no.2 Phuy 180 lít
74 AP Lithium complex no.3 Xô 15 lít
75 AP Lithium complex no.3 Phuy 180 lít
76 AP Lithium complex no.0 Xô 15 lít
77 AP Lithium complex no.0 Phuy 180 lít
78 AP MP Grease no.2 Xô 15 lít
79 AP MP Grease no.2 Phuy 180 lít
80 AP MP Grease no.3 Xô 15 lít
81 AP MP Grease no.3 Phuy 180 lít

...