Một số căn hộ chung cư Xa La cần bán:
CT6: 33 tầng
+P503 72,3m2 CT6B chenh 50tr goc 19,5tr
+ P1503 72,3m2, P1511 94,6m2 .P1512 72,3m2, P1513 61,6m2 ,P1514 62,6m2 CT6B .Thiết kế 1p khách,2p ngủ,1 bếp+ăn, 2wc.Giá gốc 19,5tr, chênh90tr.
+ P2211 CT6C dt:94,6m2 ban công hướng DN. Thiết kế 1p khách, 3p ngủ, 1 bếp+ăn, 2p wc.Chênh 30tr, giá gốc 20,5tr
+P1703 83,3m2.P1713 63,3m2 ,P2313 63,3m2CT6A chenh 25tr
+ P619 va 402 75,8m2 chênh 20tr bao tên
+P1105 72,3m2,P1106 62,6m2 ,P1107 61,6m2 ,P1108 61,6m2 ,P1109 62,6m2 ,P1110 72,3m2 CT6C gốc 20,5tr chênh 60tr

+P1107 tt thương mại 58m2 giá 27,2tr 2ngu ,1vesinh ,1khach
+P1513 tt thương mại 69,5m2 giá 26,8tr 2ngu ,2vesinh ,1khach
+P2403 tt thương mại 60m2 giá 26,8tr 2ngu ,2vesinh ,1khach
+p1806 CT1B1 84m2 giá 23,8tr đông nam


+ P704 CT3 dt 101,7m2, giá bán 23,7tr căn góc quay ra duong 42m
CT4: 37 tầng
+P2105 CT4A 53,4m2 giá 21,7tr
+ P2112 CT4A dt:67,8m2 ban công hướng DN. Thiết kế 2p ngủ, 2p wc, 1p khách, 1 bếp+ăn. Giá bán 24,5tr, giá gốc 14,79tr..
+ P2605 ,CT4A dt:53,4m2 ban công hướng TB. Thiết kế 1p khách, 1p ngủ, 1p wc, 1 bếp+ăn.Giá bán 20,7tr, giá gốc 11,7tr.
+ P210 CT4a dt:52,3m2 ban công hướng DN. Thiết kế 1p khách, 1p ngủ, 1 bếp+ăn, 1p wc.Giá bán 22tr, giá gốc 12,5tr
+P1511 CT4B 69,5m2 dong nam gia 22tr
+P1403 CT4B 69,5m2 gia 21,7tr.
CT5: 33 tầng
+P1021 giá 21,5tr 77m2 2ngu 2vesinh
+P321 dt80m2 ban cong dong nam .Thiet ke 2ngu 2ve sinh gia 19,5tr
+ P1913 dt68m2 ban công hướng DB.Thiết kế 1p khách, 2p ngủ, 1p bếp+ăn, 2p wc.Giá bán 21 tr. Goc16.7tr.
+ P2409 dt125m2 ban công hướng DB,DN.Thiết kế 1p khách, 3p ngủ, 1p bếp+ăn, 2p wc.Giá bán 18 tr. Goc17,2tr.
+ P1623 dt80m2 ban công hướng DB.Thiết kế 1p khách, 2p ngủ, 1p bếp+ăn, 2p wc.Giá bán 19,8 tr. Goc17,2tr.

LH: Mr.Giang - 0983.059.109


@#$%^&*! ban chung cu xa la, mua chung cu xa la, bán chung cư xa la, mua chung cư xa la, chung cư xa la, chung cu xa la, đtm xa la, ĐTM xa la, Đô thị mới Xa La, đô thị mới xa la, do thi moi xa la, CT3, CT4, CT5, CT6 Xa La @#$%^&*!
@#$%^&*! ban chung cu xa la, mua chung cu xa la, bán chung cư xa la, mua chung cư xa la, chung cư xa la, chung cu xa la, đtm xa la, ĐTM xa la, Đô thị mới Xa La, đô thị mới xa la, do thi moi xa la, CT3, CT4, CT5, CT6 Xa La @#$%^&*!