Tuyển nhân viên bán hàng trực tiếp tại Công ty mỹ phầm OHUI Hàn Quốc, lương cao, môi trường làm viêc hiện đại
Yêu cầu: Tuổi từ 18t đến 48t trung thực, chăm chỉ
Liên hệ trực liến quản lý: Thanh Mai: 0976809280