NLCOMPUTER
44 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN – P.9 – Q. 3 – Tp. HCM
HP: 0916264929 Mr Nam
YM: nlcomputer.com

- IBM T30
CPU: Intel p4 1.6Ghz
Ram: 512
HDD: 60GB
DVD: DVD/CDRW
VGA: Ati 7500 32Mb
LCD: 14.1"
WiFi: Yes
Battery > 1h
Giá: 3tr

- IBM T40
CPU: Intel Centrino 1.6Ghz
Ram: 512
HDD: 40GB
DVD: DVD/CDRW
VGA: Ati 7500 32Mb
LCD: 14.1"
WiFi: Yes
Battery > 1h
Giá: 3tr5

- IBM T41
CPU: Intel Centrino 1.6Ghz
Ram: 512
HDD: 40GB
DVD: DVD/CDRW
VGA: Ati 7500 32Mb
LCD: 14.1"
WiFi: Yes
Battery > 1h
Giá: 3tr7

- IBM T42
CPU: Intel Centrino 1.73Ghz
Ram: 512
HDD: 40GB
DVD: DVD/CDRW
VGA: Ati Radeon 7500 32Mb
LCD: 15"
WiFi: Yes
Battery > 1h
Giá: 3tr8

- IBM T42
CPU: Intel Centrino 1.5Ghz
Ram: 512
HDD: 40GB
DVD: DVD/CDRW
VGA: Ati Radeon 7500 32Mb
LCD: 14.1"
WiFi: Yes
Battery > 1h
Giá: 3tr8

- IBM T42
CPU: Intel Centrino 1.7Ghz
Ram: 1024
HDD: 40GB
DVD: DVD/CDRW
VGA: Ati Radeon 7500 32Mb
LCD: 14.1"
WiFi: Yes
Battery > 1h
Giá: 4tr2

- IBM T60
CPU: Intel T2400 Core Duo 1.66GHz
Ram: 1G DDR 2
HDD: 60GB
DVD: DVD/CDRW
VGA: Intel Video Card 244MB
LCD: 14.1"
WiFi: Yes
Battery > 1h
Giá: 5tr7

- HP NC6230
CPU: Intel Centrino 1.83Ghz
Ram: 1G DDR 2
HDD: 60GB
DVD: DVD/CDRW
VGA: Intel Video Card 244MB
LCD: 14.1"
WiFi: Yes
Battery > 1h
Giá: 3tr9

NLcomputer
Địa chỉ: 44 Nguyễn Phúc Nguyên F9 Q3

ĐT: 35065779 DD: 0916264929 Mr Nam