Đất ở phú xuân nhà bè DT : (5x17)m giá 550tr. thương lượng
Đất ở phú xuân nhà bè DT : (4x16)m giá 476tr.

Đất ở phú xuân nhà bè DT : (4x27.5)m giá 8tr/m
Đất ở phú xuân nhà bè DT : (8x26)m giá 8tr/m.hẻm xe hơi
Đất ở phú xuân nhà bè DT : (5x9)m giá 300tr. ( sổ riêng )

Nhà ở phú xuân nhà bè DT : (4x9.5)m giá 500tr. từ huỳnh tấn phát vào 20m ( sổ riêng )
Nhà ở phú xuân nhà bè DT : (4x12)m giá 450tr. từ huỳnh tấn phát vào 100m ( sổ chung )
.................................................. .............................................

Đất ở TT nhà bè DT : (4x11)m hẻm 116, đường trước nhà 2,5m.giá 400tr.( sổ chung )
Đất ở TT nhà bè DT : (4.5x12)m hẻm 342, xe hơi, giá 650tr.
Đất ở TT nhà bè DT : (5x18)m giá 13tr/m. hẻm 343 6m.thương lượng
Đất ở TT nhà bè DT : (6,5x8)m hẻm trước nhà 2,5m.giá 570tr. thương lượng
Đất ở TT nhà bè DT : (24x20,5)m giá 9 tr/m.
đường 4m
Đất ở TT nhà bè DT : (4x13,5)m giá 15 tr/m.
đường 14m
Đất ở TT nhà bè DT : (5x22,5)m giá 15,2tr/m.
đường 14m
Nhà ở TT nhà bè DT : (3.9x4.5)m , hẻm xe hơi.giá 320tr, 1 gác (sổ chung)
Nhà ở TT nhà bè DT : (4x9)m, hẻm trước nhà 2m. giá 770tr, 1 lầu,( sổ riêng )
.................................................. .............................................

LH : 0918 79 00 35 ( long )