hung cu Times city, Chung cu Times city, Chung cu Times city, Chung cu Times city, Chung cu Times city, Chung cu Times city,

Nơi ước đến, chốn mong về Timescity Vincom
Chủ đầu tư Vincom Group.
Timescity ngôi nhà hạnh phúc
Giá bán = giá gốc - chiết khấu cao lên đến 5%
Tòa T1 căn 705 đúng giá gốc chênh 50tr
Tòa T4 căn 1205 đúng giá gốc chênh 50tr
Tòa T4 căn góc 1503 đúng giá gốc chênh 80tr
Tòa T7 căn 707 đúng giá gốc chênh 80t

Hiện tại đang là hợp đồng vay vốn, đóng 20%.

Liên hệ trực tiếp chuyên viên dự án Thúy Hồng
ĐT: 0936.279.066.

Chung cu Times city, Chung cu Times city, Chung cu Times city, Chung cu Times city, Chung cu Times city, Chung cu Times city,