Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Nguyễn Phương
Chuyên tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, tư vấn Thuế, đầu tư, icp, tư vấn giấy phép lao động, hợp đồng, tư vấn tài chính, Đào tạo kế toán thực hành…
Dịch vụ kê khai thuế
Dịch vụ tư vấn Thuế - Kế toán
Dịch vụ Báo cáo thuế
Dịch vụ Báo cáo thuế trọn gói
Dịch vụ Quyết toán thuế - Giải thể Doanh nghiệp
Dịch vụ Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Dịch vụ sữa chữa sổ sách kế toán – Báo Cáo Tài chính
Dịch vụ Xây dựng hệ thống kế toán doanh nghiệp
Dịch vụ thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ
Dịch vụ Xin giấy phép lao động
Dịch vụ Xin giấy phép đầu tư
Dịch vụ Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Dịch vụ Giải thể - Chia tách – Sát nhập Doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn Thuế - Kế toán

Nhân sự Kế toán thường xuyên thay đổi có làm bạn bận tâm và lo lắng không? Có làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bạn không?
Thực tế công việc
Kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng đối với quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên có không ít Doanh nghiệp đã xem thường và bỏ qua nội dung này.
Là chủ Doanh nghiệp bạn sẽ thuê nhân sự tự thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp mình hay thuê dịch vụ kế toán từ các Công ty dịch vụ bên ngoài?


Dịch vụ của Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Nguyễn Phương trong lĩnh vực tư vấn Thuế - Kế toán:
- Luôn song hành cùng doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh.
- Chi phí dịch vụ luôn thấp hơn thuê kế toán viên đủ trình độ.
- Luôn cập nhật kịp thời về Luật và chế độ kế toán hiện hành mang lại lợi ích thiết
thực cho doanh nghiệp.
- Thường xuyên có mặt tại đơn vị.
- Có thể thực hiện các công việc khác ngoài công việc kế toán chính.
1. Tư vấn về chính sách thuế:
- Đăng ký mã số thuế
- Kê khai thuế - Nộp thuế - Quyết toán thuế - Miễn giảm thuế - Hóa đơn - chứng từ - Khiếu nại-tố cáo.
- Những sai sót thường gặp cần tránh
- Hướng dẫn tự tính, tự khai,tự nộp
2. Tư vấn thực hiện dịch vụ - Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu:
- Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế.
- Đứng tên kế toán trưởng, mua hoá đơn, sổ sách kế toán
- Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.
3. Tư vấn thực hiện dịch vụ - Báo cáo thuế hàng tháng:
- Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra
- Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều
- In báo cáo thuế ( duyệt ). Trực tiếp nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế
4. Tư vấn thực hiện dịch vụ - Viết sổ sách kế toán thuế và Quyết toán thuế
- Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán
- Giải quyết vướng mắc phát sinh, tổ chức lưu trữ chứng từ
- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
- Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương
- Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản
- Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/quý/ năm
- Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp - gián tiếp)
- Lập báo cáo tài chính cuối năm - Quyết toán thuế TNDN.
Ngoài ra để được tư vấn và được giải đáp Free về tấc cả vấn đề liên quan đến lĩnh vực kế toán- Tài chính- Luật doanh nghiệp… Quý khách hàng hãy truy cập vào website: http://nguyenphuongfirm.com và thực hiện các bước sau:
Chọn Mục Liên Hệ , sau đó cho chúng tôi biết những khó khăn các bạn , Công ty sẻ hồi đáp trong thời gian sớm nhất .

Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Nguyễn Phương