TT20 Nam An Khanh.
2 mặt đường 36 m2 và 13,5 m2. Ô 5: 173 m2, ô 7 176 m2, ô 9,12,13,15,17,18,19 : 142 m2.
Giá bán 46tr gốc 31 đóng 50%. Ký Sudico
. Đặt cọc 500 tr 1 lô với Sudico. 1 tuần thanh toán.
Mọi chi tiết xin liên hệ :0984588883