Cấn tiền bán gấp căn hộ CT6A Xala, diện tích 80m2, tầng 12. Giá 20tr/m bán trong tuần.
Ai có nhu cầu vui lòng liên hệ gấp.

Chi tiết vui lòng liên hệ :
Nam 0933360485
Mail : nam.vu64@gmail.com
Yahoo : nam.vu64

Tags: bán CT6A gia cực thap,CT6A gia sock,bán gap CT6A trong tuan,CT6A gia thap nhat thi truong,bán CT6A gia cực re,CT6A gia cuc sock,bán gap CT6A trong tuan gia sock,CT6A gia thap nhat thi truong hott//bán CT6A gia cực thap//CT6A gia sock//bán gap CT6A trong tuan//CT6A gia thap nhat thi truong//bán CT6A gia cực re//CT6A gia cuc sock//bán gap CT6A trong tuan gia sock//CT6A gia thap nhat thi truong hott//can tien bán CT6A gia cực thap,can tien ban CT6A gia sock,can tien bán gap CT6A trong tuan,can tien ban gap CT6A gia thap nhat thi truong,can tien bán CT6A gia cực re,can tien ban CT6A gia cuc sock,can tien bán gap CT6A trong tuan gia sock,can tien ban CT6A gia thap nhat thi truong hott//can tien bán CT6A gia cực thap//can tien ban CT6A gia sock//can tien bán gap CT6A trong tuan//can tien ban gap CT6A gia thap nhat thi truong//can tien bán CT6A gia cực re//can tien ban CT6A gia cuc sock//can tien bán gap CT6A trong tuan gia sock//can tien ban CT6A gia thap nhat thi truong hott//