Dứ án City Horse, Thủ Đức House: Diện tích: 7 X 19=126 m2, hợp đồng, Giá cả tốt 56/m2 . Lh 0908579218 - 0937042668