chung cư mini giáp nhất nhân chính thanh xuân
Điện tích 45m2, giá 1 ty 15
diện tích 52m2, giá 1tyr 4
Vậy ai có nhu cầu liên hệ theo sô" 0904807656