Chúng tôi đang có khách gửi bán rất nhiều căn chung cư Royal City, với chiết khấu rất cao:
Các căn sau có mã số theo thứ tự Tòa.tầng.vị trí trên mặt bằng. Giá bán tính theo usd/m2
1. Căn R1.31.10, diện tích 109.4 giá niêm yết 2093.82, hướng ban công Tây Bắc, nhìn ra ngoài quần thể. Giá bán: chiết khấu 4,5%
2. Căn góc R2.12.30 diện tích 187,3m2 giá HĐ 1670 hướng ban công ĐN và ĐB. Giá bán 2000
3. Căn R2.12B.15 diện tích 136 giá niêm yết 1953.55 hướng ban công Tây Bắc và Bắc Tây Nam nhìn ra ngoài quần thể. Giá bán: chiết khấu 4,5%
4. Căn R2.12A.09 diện tích 108.7 hướng ban công Đông Nam nhìn vào trong quần thể. Giá bán: 2270 (đã đóng 40% theo tỷ giá usd là 19500)
5. Căn R2.21.7 diện tích 114.5 hướng ban công Đông Nam nhìn vào trong quần thể. Giá HĐ 2099 (đã đóng 40% theo tỷ giá usd là 19100). Giá bán: 2260
6. Căn R2.31.8 diện tích 111 hướng ban công TB nhìn ra ngoài quần thể. Giá HĐ 1939,401. Giá bán: 1990 (đã đóng 40%)
7. Căn R3.09.04 diện tích 110.9 giá niêm yết 2319 hướng ban công Bắc Nam nhìn ra ngoài quần thể. Giá bán: chiết khấu 3,5%
8. Căn R3.09.07 diện tích 111 giá niêm yết 2299 hướng ban công Bắc Nam nhìn ra ngoài quần thể. Giá bán: chiết khấu 3,5%
9. Căn R3.09.08 diện tích 139.6 giá niêm yết 2299 hướng ban công Bắc Nam nhìn ra ngoài quần thể. Giá bán: chiết khấu 3,5%
10. Căn R4.33.22 diện tích 112.4 giá niêm yết 2210 hướng ban công Đông Bắc Tây Nam nhìn ra ngoài quần thể. Giá bán: chiết khấu 3,5%
11. Căn R4.11.20 diện tích 139.4 giá niêm yết 2150 hướng ban công Đông Bắc nhìn ra ngoài quần thể. Giá bán = giá niêm yết 2150 (đã đóng 12% theo tỷ giá usd là 19500)
12. Căn R4.11.25 diện tích 131,4. Giá HĐ 2109 (đã đóng 12% theo tỷ giá usd là 19500). Giá bán: 2250
13. Căn góc R4.17.1 giá HĐ 21840,98, hướng ban công TB và TN. Giá bán: chênh 250tr.
14. Căn R4.19.3 giá niêm yết 2300, được ck 5%, tỷ giá 19500, đã đóng 12%, chủ thu về chênh 70 triệu (khách hưởng toàn bộ 5% chiết khấu) đã đóng 12% theo tỷ giá usd là 19500
15. Căn góc R4.28.25 giá vào hợp đồng 2193, bán chênh 30 triệu so với giá vào hợp đồng.
16. R5.04.20 diện tích 135 giá niêm yết 1910 hướng ban công Tây Nam nhìn ra ngoài quần thể. Giá bán: chiết khấu 3,5%
17. Căn R5.7.7 diện tích 93m2 hướng ban công TB nhìn vào trong quần thể. Giá bán 2085
18. Căn R5.12A.9 diện tích 102m2, ban công hướng B nhìn vào trong quần thể. Giá HĐ là 1904,75. Giá bán: chênh 300 triệu.
19. Căn R5.12A.9 diện tích 106m2, ban công hướng B nhìn vào trong quần thể. Giá HĐ là 1876,25. Giá bán: chênh 300 triệu.
20. Căn góc R5.21.2 diện tích 133,8 giá HĐ 2142,065 hướng ban công ĐN và ĐB, nhìn vào trong quần thể. Giá bán: chênh 550 triệu.
21. Căn R5.21.15 diện tích 133,8 giá niêm yết 2173 hướng ban công Bắc, nhìn vào trong quần thể. Giá bán: chiết khấu 2% (đã đóng 40% theo tỷ giá usd là 19500)
22. Căn R5.21.17 diện tích 101,8 giá niêm yết 2123 hướng ban công Bắc, nhìn vào trong quần thể. Giá bán: 2080 (đã đóng 40% theo tỷ giá usd là 19500)
23. Căn R5.28.6 diện tích 114,2 hướng ban công ĐN, nhìn ra ngoài quần thể, giá bán: 2220 (đã đóng 40% theo tỷ giá usd là 19500)
24. Căn R5.28.17 diện tích 101,8 giá HĐ 1992,8 hướng ban công Bắc, nhìn vào trong quần thể, giá bán: 2035,2 (đã đóng 40% theo tỷ giá usd là 19500 và ký HĐ mua bán). Phí chuyển nhượng (2% tổng giá trị căn hộ) do mỗi bên chịu 1 nửa.
25. Căn R5.28.21 diện tích 114,2 hướng ban công ĐN, nhìn ra ngoài quần thể, giá bán: 2220 – chiết khấu 1% (đã đóng 40% theo tỷ giá usd là 19500)
26. Căn 17. R6.15.11 diện tích 94.8 giá niêm yết 2430 hướng ban công Đông Nam nhìn vào trong quần thể. Giá bán: chiết khấu 3,5%
27. Căn R6.15.12 diện tích 94.8 giá niêm yết 2310 hướng ban công Tây Bắc nhìn ra ngoài quần thể. Giá bán: chiết khấu 3,5%
28. Căn R6.15.16 diện tích 93.2 giá niêm yết 2390 hướng ban công Tây Nam nhìn ra ngoài quần thể. Giá bán: chiết khấu 3,5%
29. Căn R6.15.17 giá vào hợp đồng 2269, hướng ban công ĐB bán chênh 220 triệu