Tôi đang bán các căn hộ: từ tầng 2 đến 7
* Giá bán: 1,2 tỷ/căn (không phân biệt tầng, diện tích...)
* Vật liệu xây dựng hoàn thiện: trong Phụ lục HĐ đính kèm
* Hiện trạng: thi công đến tầng 4, tháng 12/2011 giao nhà.
* Ký HĐ trực tiếp với chủ đầu tư (đóng 70% đợt đầu, 30% còn lại khi giao nhà, được giảm 10 triệu để làm sổ đỏ)
- Lưu ý: Để đảm bảo về pháp lý và quyền lợi cho bên mua và bán, khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 cách:
+ Chọn Công ty thi công bảo lãnh (mẫu bảo lãnh theo phụ lục HĐ đính kèm)
+ Chọn đơn vị luật hoặc luật sư làm chứng, trường hợp này sẽ mất phí 5tr/giao dịch, phí này do người mua chịu.