Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh
Dự án C1 Xuân Đỉnh –Từ Liêm - HN
PP từ tầng 5-tầng 21
Giá gốc dự kiến 20.5tr + chênh thấp
Tiến độ:
Đợt 1: đóng 30%
Quý 2 năm 2012 ra HĐ mua bán và đóng 20 tiếp
Kí trực tiếp CĐT
Ms Hà : 0985.363.486
Mr Thành: 0936.112.665
Dự án Hot khác

Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh, Dự án C1 Xuân Đỉnh, du an C1 Xuan Dinh