Xin được giới thiệu Bộ đĩa English For You dạy tiếng Anh rất nổi tiếng, tất cả bao gồm 80 VCD, để tiện lợi hơn trong việc học cũng như là lưu trữ (tới 80 VCD) , bộ dĩa video này đã được rip thành file .AVI mà vẫn đảm bảo chất lượng, và lưu trọn trên 4 DVD (rất kinh tế)

Bạn có thể sử dụng máy tính của mình hoặc đầu DVD Mp4 là có ngay 1 lớp học anh văn hiệu quả bên mình ^^!!

EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 CD
Teacher: Molly STONE

Lesson 01 - Nice to meet you!
Lesson 02 - How are you?
Lesson 03 - What does she look like?
Lesson 04 - Where are you from?
Lesson 05 - Do you speak English?
Lesson 06 - My family.
Lesson 07 - These are my relatives.
Lesson 08 - What do you do?
Lesson 09 - Where do you work?
Lesson 10 - What time is it?
Lesson 11 - What day is it?
Lesson 12 - How is the weather?
Lesson 13 - What are you wearing?
Lesson 14 - The Body
Lesson 15 - Whats the matter?
Lesson 16 - Home sweet home
Lesson 17 - Tell me about your furniture
Lesson 18 - Im hungry!

Lesson 19 - What sports can you play?
Lesson 20 - What did you do yesterday?
Lesson 21 - What are you going to do?

Lesson 22 - Would you like to go...?
Lesson 23 - My Vacation
Lesson 24 - How do you travel?
Lesson 25 - How do you get there?
Lesson 26 - Ask me a question
Lesson 27 - I dont know
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS - 30 CD
Teacher: Nicole JONES

Lesson 01 - Welcome
Lesson 02 - Special days
Lesson 03 - Entertaining
Lesson 04 - At school
Lesson 05 - Location
Lesson 06 - Shopping
Lesson 07 - Did you buy this for me?
Lesson 08 - Activities
Lesson 09 - Listen to the music
Lesson 10 - Whats for dinner?
Lesson 11 - He is taller than I am
Lesson 12 - What is the tallest mountain?
Lesson 13 - At home
Lesson 14 - At the station
Lesson 15 - Do this
Lesson 16 - Past experiences
Lesson 17 - Future life
Lesson 18 - I wish upon a star
Lesson 19 - World knowledge
Lesson 20 - Getting around
Lesson 21 - Social Groups
Lesson 22 - Dining out
Lesson 23 - What are your job skills?
Lesson 24 - Talking on the phone
Lesson 25 - The Art
Lesson 26 - Transportation
Lesson 27 - Celebrations
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS - 20 CD
Teacher: Christopher OCONNELL

Lesson 01 - Horror Films
Lesson 02 - Rock N Roll
Lesson 03 - Space
Lesson 04 - On the farm
Lesson 05 - At the hospital
Lesson 06 - At the circus
Lesson 07 - At the beach
Lesson 08 - Crime doesn t pay
Lesson 09 - At the a musement park
Lesson 10 - At the grocey store
Lesson 11 - At the playground
Lesson 12 - Under the weather
Lesson 13 - At the hotel
Lesson 14 - Fairy Tales & Legends
Lesson 15 - Christmas time
Lesson 16 - In the workshop
Lesson 17 - At the camp
Lesson 18 - At the doctors
Lesson 19 - Review 1 Lessons
Lesson 20 - Review 2 Lessons

Bạn sẽ được học từ :

Phần 1 (Lowest Level) ở gồm 30 file video
Phần 2 sẽ là (Elementary Level) có 30 file video
Phần 3 (Intermediate Level) có 20 file video

về cách sử dụng các thì, những điểm ngữ pháp quan trọng. Từ sơ cấp đến trung cấp.

Khi bạn sở hữu bộ dĩa này, tức là bạn đang tham gia 1 lớp học anh văn gồm giáo viên bản xứ và các bạn học cùng lớp, và đặc biệt là các giáo viên bản xứ này dạy anh văn 1 cách chậm rãi và dễ hiểu !!


Chỉ với 80.000 VND cho 4 DVD bạn đã sở hữu bộ đĩa học tiếng Anh hay nhất hiện nay.
Mọi chi tiết xin liên hệ

01689966872

YM: Ken_ftu mình thường onl vào buổi tối

Chi tiết thanh toán tại đây: Chi tiết thanh toán