Hiện em đang có khách hàng muốn chuyển nhượng cả dự án Trung tâm dậy nghề lái
xe cơ giới đường bộ tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn. Dự án đã có đầy đủ giấy tờ,
Giấy phép xây dựng, bản đồ quy hoach chi tiết, đất 50 năm, có thể chuyển đổi
được mô hình kinh doanh, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ làm giấy tờ chuyển đổi.
Mọi chi tiết anh chị em quan tâm xin vui lòng liên hệ Tuấn 097 414 1188