Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, đào tạo thạc sĩ, MBA, MBA Mỹ ,MBA tại Việt Nam, Đại học Nam Columbia, Columbia Southern

Chào các bạn,

Mình hiện đang làm việc cho trường ĐH Nam Columbia (Hoa Kỳ) – Columbia Southern University - tuyển sinh Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA). Hội Khuyến học Việt Nam hiện là đơn vị tư vấn và hỗ trợ duy nhất cho chương trình này ở Việt Nam.

Chương trình đã triển khai được 9 năm và có trên 1.600 học viên tham dự. Chương trình học nguyên gốc của Hoa Kỳ, học bằng tiếng Anh, bằng cấp do ĐH Nam Columbia cấp. Chương trình này được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và bằng tốt nghiệp đã được công nhận bởi Cục Khảo thí và Kiểm đinh chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Việc này giúp học viên tốt nghiệp có thể chuyển tiếp điểm học, tiếp tục học bậc học cao hơn tại chương trình chuẩn Việt Nam, và được chính thức tiếp nhận trong hệ thống các tổ chức nhà nước.

Hiện nay, có một số chương trình MBA khác được phép triển khai không cần xin phép Bộ GD-ĐT, tuy nhiên, việc công nhận (accreditation) là một vấn đề khác hoàn toàn với cấp phép (License). Được cấp phép và được công nhận tại Việt Nam là ưu điểm nổi trội của chương trình MBA ĐH Nam Columbia.

Ngoài ra, vì được hỗ trợ học phí trên 30% cho học viên Việt Nam, chương trình này hiện đang có học phí thấp nhất trong các trường ĐH Hoa Kỳ hoạt động tại Viêt Nam (không so sánh với các trường giả degree-mill hoặc trường không kiểm định non-accreditation nhé).

Cám ơn mọi người quan tâm.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ QTKD (MBA) CỦA ĐH NAM COLUMBIA - HOA KỲ

Trong khuôn khổ Chương trình giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ các khóa đào tạo từ xa trong nước và quốc tế đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận theo công văn số 8621/GDTX ngày 27/9/2002, được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 999/BGDĐT-ĐTVNN ngày 02/03/2011, Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế giới thiệu và hỗ trợ Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh do Trường Đại học Nam Columbia đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp. Chương trình áp dụng phương pháp đào tạo tiên tiến (E-learning), có sự hướng dẫn trực tiếp của các trợ giảng có trình độ chuyên môn giỏi và giàu kinh nghiệm sư phạm. Văn bằng của Trường Đại học Nam Columbia được kiểm định và công nhận chính thức tại Hoa kỳ.

A - Yêu cầu nhập học:
- Có ít nhất một bằng đại học hệ 04 năm trở lên; hoặc đã/đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD.
- Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 530 (PBT) / 197 (CBT) / 71 (iBT); hoặc IELTS từ 6.0 trở lên; hoặc vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh COMPASS; hoặc các điều kiện tương đương khác theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia.
*Lưu ý: Học viên có trình độ tiếng Anh B hoặc C có thể tham dự và hoàn thành khoá học bổ túc tiếng Anh (để đáp ứng trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia).

B - Thời gian học:
1 - Đối với người tốt nghiệp đại học: 18 tháng
2 - Đối với người đã hoặc đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD:
12 tuần / 02 môn học (số lượng môn học phải hoàn thiện căn cứ vào Bảng điểm Cao học).

C - Học phí toàn khóa: giảm trên 30% so với mức học phí chính thức của Đại học Nam Columbia.Mức học phí chưa bao gồm tiền sách giáo khoa cụ thể như sau:
1 - Đối với người tốt nghiệp đại học: 8.230 USD
2 - Đối với người học hoàn thiện chương trình Thạc sỹ: 686 USD/01 môn học (tổng học phí phải nộp tùy thuộc vào số môn học cần hoàn thiện).

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Văn phòng Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế:
Tại Hà Nội:

Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục, 67B Cửa Bắc, Quận Ba Đình
Điện thoại: (04) 3734.2846 hoặc 3734.2847; Fax: (04) 3734.2847
Email: citc@fpt.vn - Website: www.citc.edu.vn

Tại TP. Hồ Chí Minh:
Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
Số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3910.6350 hoặc 3910.6351; Fax: (08) 3910.6542
Email: citchcm@hcm.fpt.vn - Website: [url=http://citc.edu.vn[/url]

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, đào tạo thạc sĩ, MBA, MBA Mỹ, MBA tại Việt Nam , Đại học Nam Columbia, Columbia Southern