Mr.Giang - 0983.059.109

- BT 03 ô số 15, đường 24m, diện tích 270m2, giá bán 13.5tr/m2
- BT 03 ô số 16, lo góc, diện tích 367m2, đường 24m, giá bán 13.5tr/m2
- CL01_07 giá bán 18.5tr/m2