Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
S = 283m2 , 3.5 tầng xây thô đóng 70%
2 mặt tiền, thoáng đẹp nhìn sang Long Việt

Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)
Bán BT Quang Minh Vinaconex ( Khu Mới - Giá Rẻ)