Geleximco: Vào tên HĐ với chủ đầu tư, D11, ô 14, dt 136m2 giá 41; D43, ô 14, dt 136, giá 43, đều là đường 13,5m; A10, ô 47 - 7 cặp trước sau (hình như đường to thì phải), giá 100 - 70 (đường to - đường nhỏ), mua cả cặp giá 75.
Mọi chi tiết liên hệ: Hoàng: 0913 049 509 hoặc 0904 808 387
keyword: Geleximco,GeleximcoGeleximco,Geleximco,Geleximco,G eleximco,Geleximco,Geleximco,Geleximco,Geleximco,G eleximco,Geleximco,Geleximco,Geleximco,Geleximco,G eleximco,Geleximco,Geleximco,Geleximco,Geleximco,G eleximco,