Chung cư 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy.
1-Cần bán gấp căn hộ 109m, tầng 19,
Giá bán: 38,5tr/m2 ( có thương lượng)
Liên hệ: Quế sa- 0904 755393
2- Căn hộ tầng 7, 109m
Giá 35,5tr/m2
Liên hệ: Quế Sa 0904 755 393

173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy173 Xuân Thủy