Ban chung cu Ngô thì nhậm, CT2 căn B2, tầng 6 và tầng 18, S=128m2 giá thương lượng
CT2 căn B3, giá 128 m2 tầng 20 giá 22tr/m2
Căn B1 nhìn ra ngô thì nhậm tầng 20
Căn B4 dt 128m2 tầng 23
B3 dt 128m2 tầng 14 giá 21,5
Căn A1 dt 133m2 giá thương lượng
Lien he : 0942888126