Chúng tôi đạo điều kiện thuận lợi để các bạn có được những chứng chỉ sau:

Tiếng anh (b.c)
Tin văn phòng
Kế toán máy
Kế toán trưởng
Kế toán tổng hợp

Đặc Biệt:
- Có làm cả Toeic và Toefl của Bộ Giáo Dục cho người có nhu cầu xin việc, học cao học, đi du học…
- Chứng chỉ kế toán tổng hợp; xăng dầu; nấu ăn; kế toán…
- Chứng chỉ ngân hàng, kế toán, chứng khoán, môi giới BĐS, giám sát thi công…

Nếu bạn muốn có những giấy tờ đó mà bạn lại không có thời gian để đi học, hay bạn không muốn bỏ một số tiền khá lớn để đi học những thứ mà bạn đã biết thì hãy alo cho mình, bạn sẽ có tất cả những thứ đó.

Chú ý: chỉ cần 01 giấy CMT foto, và 2 ảnh 3x4 cho 1 chứng chỉ nhé.
Đảm bảo chứng chỉ thật, có tem, phôi bằng và dấu của trung tâm, Bộ Giáo Dục, công chứng vô tư.

Sdt: 0989796903
yahoo: vanhalong.info