Hoàn thiện sổ sách kế toán

Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Tuy nhiên tình trạng chung khá phổ biến của đa số các doanh nghiệp do chưa nắm chắc về chuẩn mực, nghiệp vụ kế toán, thiếu nhân sự chuyên trách có trình độ và làm việc ổn định dẫn đến hệ thống sổ sách kế toán thiếu sót ,lộn xộn , không đúng theo quy chuẩn khiến cho việc quản lý , theo dõi trở nên khó khăn, phát sinh những vướng mắc , sai phạm về thuế dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện quyết toán thuế, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
Nội dung dịch vụ :
1. Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp
2. Tư vấn điều chỉnh , cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ.
3. Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế.
4. Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực.
5. Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
6. Lập báo cáo tài chính năm
7. Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế.
Trong quá trình thực hiện dịch vụ kế toán, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn cho quý khách hàng thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các luật thuế, các quy định về kế toán, quy định về hóa đơn chứng từ và luật pháp trong kinh doanh đảm bảo doanh nghiệp thực hiện an toàn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Nguyễn Phương

Dịch vụ kê khai thuế
Dịch vụ Báo cáo thuế
Dịch vụ Báo cáo thuế trọn gói
Dịch vụ Quyết toán thuế - Giải thể Doanh nghiệp
Dịch vụ Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Dịch vụ sữa chữa sổ sách kế toán – Báo Cáo Tài chính
Dịch vụ Xây dựng hệ thống kế toán doanh nghiệp
Dịch vụ thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ
Dịch vụ Xin giấy phép lao động
Dịch vụ Xin giấy phép đầu tư
Dịch vụ Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Dịch vụ Giải thể - Chia tách – Sát nhập Doanh nghiệp

Công ty TNHH Tư Vấn Dịch Vụ Nguyễn Phương
Tel: 0939 215 659 / 0984 706 867
Yahoo: duyphuongnguyen515 / ngoisaobang8021
Email: duyphuong@nguyenphuongfirm.com
Website:http://nguyenphuongfirm.com