SEO giá rẻ lên Top Google với khuyến mãi lớn [59]
-Tối ưu hóa mã nguồn, chèn từ khóa tìm kiếm
-Tạo nhiều liên kết từ các web khác đến web của bạn
-Quảng cáo cho web của bạn


Bảng giá làm SEO lên trang nhất của Google
(Giá trị gói khuyễn mãi bằng giá trị phí làm SEO)
Top10:300 nghìn + miễn phí 300 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top9: 600 nghìn + miễn phí 600 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top8: 900 nghìn + miễn phí 900 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top7: 1.2 triệu + miễn phí 1200 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top6: 1.5 triệu + miễn phí 1500 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top5: 1.8 triệu + miễn phí 1800 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top4: 2.1 triệu + miễn phí 2100 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top3: 2.4 triệu + miễn phí 2400 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top2: 2.7 triệu + miễn phí 2700 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top1: 3 triệu + miễn phí 3000 tin quảng cáo đăng diễn đàn

Bảng giá phí duy trì vị trí ở trang nhất Google trong 1 tháng
(Giá trị gói khuyễn mãi bằng giá trị phí duy trì)
Top10:200 nghìn + miễn phí 200 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top9: 400 nghìn + miễn phí 400 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top8: 600 nghìn + miễn phí 600 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top7: 800 nghìn + miễn phí 800 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top6: 1 triêu + miễn phí 1000 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top5: 1.2 triệu + miễn phí 1200 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top4: 1.4 triệu + miễn phí 1400 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top3: 1.6 triệu + miễn phí 1600 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top2: 1.8 triệu + miễn phí 1800 tin quảng cáo đăng diễn đàn
Top1: 2 triệu + miễn phí 2000 tin quảng cáo đăng diễn đàn


Liên hệ:
Công ty phát triển phần mềm TMSoft.
http://www.website500.net
website500.net

Hotline: 0983698883 hoac 04.22129853
Nick: tmsoft4 hoac pvhung79

Văn phòng tại Hà Nội
Tòa nhà 101 Láng hạ, Hà nội, Phòng 1803. Tầng 18