Hà nội-luật sư tư vấn cha mẹ nhận con
Trong điều kiện hội nhập toàn cầu hoặc chiến tranh...việc, Cha mẹ con thất lạc không tìm được nhau là chuyện rất phổ biến. Pháp luật Việt Nam đã kịp thời có chế định điều chỉnh mối quan hệ này rất kịp thời và đề ra những qui định rất cụ thể:
a. Việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam với nhau theo quy định của Nghị định 68 và Nghị định 69, chỉ được tiến hành, nếu bên nhận và bên được nhận đều còn sống vào thời điểm nộp đơn yêu cầu, tự nguyện và không có tranh chấp.

b. Trong trường hợp con chưa thành niên thì mẹ hoặc cha làm thủ tục nhận cha hoặc mẹ cho con. Nếu con chưa thành niên nhưng đã từ đủ chín tuổi trở lên thì việc xin nhận cha hoặc mẹ cho con còn phải có sự đồng ý của bản thân người con đó.

c. Trong trường hợp người được nhận là con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của mẹ hoặc cha người đó. Nếu người được nhận là con chưa thành niên nhưng đã từ đủ chín tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của bản thân người đó.

d. Con đã thành niên xin nhận cha, không đòi hỏi phải có sự đồng ý của mẹ; xin nhận mẹ, không đòi hỏi phải có sự đồng ý của cha.
Nếu cần tư vấn trực tiếp các vấn đề được rõ hơn hãy liên lạc
Luật sư: Lê Huy Quang
Giám đốc công ty luật hợp danh Danzko – Đoàn luật sư Hà Nội:
ĐT: 0904230023/0912519823. 04.37931223. Fax: 0437931224
Tư vấn pháp luật, Tư vấn doanh nghiệp, Tư vấn tranh chấp, Tư vấn kết hôn có yếu tố nước ngoài, Tư vấn nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, Thủ tục ly hôn, Vụ án hình sự, Vụ án dân sự, Vụ án ly hôn, tranh chấp đất đai, Sở hữu trí tuệ, Đầu tư nước ngoài, Đầu tư tại Việt Nam, Làm sổ đỏDịch vụ pháp lý khác

Website:
http://www.tuvanphapluat.mobi
http://www.thutuclyhon.vn
http://www.luatsuhinhsu.com
http://www.tranhchapdatdai.com